N O T I C E:

Vacancies exist for members of the community to serve on La Gratitude Home for the Aged’s Board of Control. The Board of Control also oversees the following sub-committees monthly:

  • Finance Committee
  • Personnel and Management Committee
  • Maintenance Committee
  • Health, Safety and Environment Committee
  • Employment Equity Committee

Please note that serving on the Board of Control is on a voluntary basis.

If interested email full CV to admin@lagratitude.co.za or corporate@lagratitude.co.za.

K E N N I S G E W I N G:

Vakatures bestaan vir lede van die gemeenskap om op La Gratitude Huis vir Bejaardes se Raad van Beheer te dien. Die Raad van Beheer hou ook maandeliks toesig oor die volgende subkomitees:

  • Finansieskomitee
  • Personeel en Bestuurskomitee
  • Instandhoudingskomitee
  • Gesondheid, Veiligheid en Omgewingskomitee
  • Gelyke Indiensnemingskomitee

Neem asseblief kennis dat diens aan die Raad van Beheer op 'n vrywillige basis is.

Indien belangstel, stuur volledige CV na admin@lagratitude.co.za of corporate@lagratitude.co.za.

Neurodegenerative Diseases